126080
Premax, klimatyzacje, wentylacje, chłodnictwo
Klimatyzacja >> systemy sterowania


DCS302C51
Zdalny sterownik centralny Umożliwia indywidualne sterowanie 64 grupami (strefami) jednostek wewnętrznych.
 • możliwość obsługi do 64 grup (128 jednostek wewnętrznych, maks. 10 jednostek zewnętrznych)
 • możliwość obsługi do 128 grup (128 jednostek wewnętrznych, maks. 10 jednostek zewnętrznych) przez 2 zdalne sterowniki centralne umieszczone w różnych miejscach
 • sterowanie strefowe
 • sterowanie grupowe
 • wyświetlanie kodu awarii
 • maksymalna długość okablowania 1 000 m (łącznie: 2 000 m)
 • możliwość kontroli kierunku i ilości nawiewanego powietrza dla systemu HRV
 • rozbudowane funkcje programowanego zegara
DCS301B51
Centralny wyłącznik Umożliwia wspólne lub indywidualne sterowanie 16 grupami jednostek wewnętrznych.
 • możliwość obsługi do 16 grup (128 jednostek wewnętrznych)
 • możliwość użycia 2 zdalnych sterowników umieszczonych w różnych miejscach
 • wskaźnik stanu pracy urządzenia (normalna praca, alarm)
 • wskaźnik sterowania centralnego
 • maksymalna długość okablowania 1 000 m (łącznie: 2 000m)


DST301B51
Programowany zegar Umożliwia zaprogramowanie 64 grup.
 • możliwość obsługi do 128 jednostek wewnętrznych
 • 8 rodzajów harmonogramu tygodniowego
 • maksymalnie 48-godzinny czas podtrzymania ustawień na zasilaniu awaryjnym
 • maksymalna długość okablowania 1 000 m (łącznie: 2 000m)
projekt i wykonanie Orange Computers