126080
Premax, klimatyzacje, wentylacje, chłodnictwo
Wentylacja


Zadaniem wentylacji jest wymiana oraz dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje wentylacji - jest to wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna. Oba z wymienionych systemów muszą zapewniać minimalną wymianę powietrza w pomieszczeniach, co jest określone Polską Normą PN-83/B-03430: "Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania".

Kratka wentylacyjna lub nawiewnik muszą dostarczać do pomieszczenia określoną ilość powietrza, aby zapewnić odpowiednią wentylację. W tym samym czasie muszą być również spełnione pewne wymagania dotyczące ciśnienia akustycznego, prędkości powietrza i różnicy temperatury w pomieszczeniu. Jeśli te wymagania mają być spełnione to należy przestrzegać pewnych reguł w trakcie planowania. Przy wyborze nawiewnej kratki wentylacyjnej lub innego nawiewnika należy wziąć pod uwagę takie wielkości jak strata ciśnienia, poziom dźwięku i przepływ powietrza. Te dane muszą być określone indywidualnie dla każdego produktu.

HRV - Wentylacja z odzyskiem ciepła

System wentylacji z odzyskiem ciepła Daikin reguluje temperaturę i wilgotność nawiewanego świeżego powietrza, tak aby dostosować je do warunków w pomieszczeniu. Pozwala to na zrównoważenie parametrów powietrza wewnątrz i na zewnątrz, oraz znaczące zmniejszenie zapotrzebowania chłodniczej lub grzewczej systemu klimatyzacyjnego. Urządzenia HRV mogą być użytkowane indywidualnie lub jako integralna część systemu klimatyzacji (seria VRV lub Sky Air firmy Daikin).
 • 9 modeli do wyboru
 • Energooszczędna wentylacja o zwartej budowie
 • Specjalnie zaprojektowany wymiennik ciepła z wkładem HEP (Wysoki Efficiency Paper)
 • Łatwa integracja z systemem VRV
 • Możliwość podłączenia do systemów sterowania Daikin
HRV - Wentylacja z odzyskiem ciepła, nawilżaniem i nagrzewnicą/chłodnicą

 • Usuwanie ciepła (ekonomizer): ciepło skumulowane w pomieszczeniu jest usuwane nocą
 • Nawilżanie i klimatyzacja zintegrowane w jednym urządzeniu HRV
 • Zwiększony spręż dzięki lepszym parametrom pracy wentylatora
 • Indywidualne sterowanie za pomocą zdalnego sterownika HRV
 • Możliwość podłączenia do systemów sterowania Daikin


LindabSafe

System szczelnych przewodów LindabSafe jest sprawdzonym w praktyce systemem szybkomontowalnych przewodów i łączników ze szwem spiralnym i z podwójnym, fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM. Podwójna uszczelka zapewnia mocne i trwałe połączenia. LindabSafe oferuje szeroki zakres rozmiarów od 63 mm aż do 1600 mm.
LindabSafe spełnia normę DW 142, klasa D. Stała, wysoka jakość i efektywne, fabrycznie montowane uszczelnienia powodują, że montaż jest łatwy i szybki. Po zamontowaniu LindabSafe jest zabezpieczony przed powstaniem nieszczelności i nie wymaga dodatkowych uszczelnień.

Zalety systemu LindabSafe:
 • Szybki i łatwy montaż
 • Fabrycznie zamontowane uszczelnienia bez elementów swobodnych
 • Możliwość dopasowania - skręcanie i drobne działania dopasowujące nie powodują ryzyka utraty szczelności
 • Przyjazny dla otoczenia, gdyż używany materia uszczelniający nie zawiera rozpuszczalników
 • Może być montowany przy dowolnych warunkach pogodowych
 • Odporny na temperaturę w zakresie -30 °C do +100 °C
 • Podwójne uszczelnienie minimalizuje ryzyko powstania nieszczelności w razie uszkodzenia
 • Zachowuje swoje waściwości przy ciśnieniach dodatnich do wartości 5000 Pa i ujemnych do wartości 3000 Pa
 • Sprawdzony w czasie wewnętrznej i zewnętrznej kontroli produkcyjnej
 • Estetyczny wygląd - zaleta dla instalacji widocznych, prowadzonych po wierzchu
LindabDamper

Przepustnica jest tak skonstruowana, aby mogła być także wbudowana w system przewodów zaizolowanych. Głowica przepustnicy posiada wskazówkę pokazującą położenie tarczy w zakresie od 0° do 90°. Tarcza przepustnicy może być zablokowana w określonej pozycji za pomocą śrub. Głowica przepustnicy umożliwia założenie warstwy materiału izolacyjnego o grubości do 50 mm.
projekt i wykonanie Orange Computers